+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

Uvolnění žáka z předmětu ze zdravotních důvodů

linka

V souladu s Školským zákonem § 50, odst.2 může ředitel ze zdravotních důvodů uvolnit žáka zcela nebo z části předmětu „Tělesná výchova“.

Pro uvolnění žáka z předmětu Tv je nutno předložit:

1. Žádost zákonného zástupce o uvolnění – formulář je ke stažení níže

2.Lékářský posudek vydaný registrujícím lékařem dítěte – povinné náležitosti posudku naleznete na formuláři Lékařský posudek – uvolnění z Tv

Oba vyplněné formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z předmětu Tv.

Uvolnění žáka z předmětu – formulář ke stažení (stáhnout, doc)

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.