Menu
ZŠ Lešná
Lešná
okres Vsetín
rozšířené vyhledávání

Omlouvání žáků

Pro omlouvání žáků můžete použít:

Při neočekávané nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit škole prokazatelným způsobem důvod nepřítomnosti žáka. Žák ihned po nástupu do školy předloží důvod své absence – písemnou omluvenku v deníku žáka. V opačném případě budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené.

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.

o škole