Menu
ZŠ Lešná
Lešná
okres Vsetín
rozšířené vyhledávání

Hlavní úkoly

Mgr. Renata Pernická – speciální pedagog

 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky
 • konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z PPP a ostatních odborných vyšetřeních
 • spolupráce při vytváření IVP pro integrované žáky
 • pomoc učitelům při vytváření IVP pro žáky s poruchami chování
 • konzultace s učiteli 1. třídy, depistáž a doporučení logopedické péče
 • pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů a při problémech s učením
 • metodická dopomoc začínajícím učitelům v oblasti speciální pedagogiky a vyučujícím českého jazyka
 • konzultace s žáky
 • konzultace s rodiči při výukových a výchovných obtíží jejich dětí
 • spolupráce s PPP a ostatními odbornými pracovišti

Mgr. Marta Komendová – výchovný poradce

 • kariérové poradenství – poradenská pomoc při volbě povolání, skupinová a individuální šetření k volbě povolání, zpracování a vyhodnocování zájmových dotazníků, konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce, spolupráce s úřadem práce
 • pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání a evidence zápisových lístků
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, pomoc při přípravě plánu pedagogické podpory
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového poradenství, integrace a předávání odborných informací z těchto oblastí
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření
 • spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště, s třídními učiteli i ostatními učiteli při řešení aktuálních problémů ve škole

Mgr. Martina Hoferková – školní metodik prevence

 • konzultační a poradenská činnost v oblasti prevence rizikových jevů a chování pro žáky a rodiče
 • tvorba minimálního preventivního programu školy
 • spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže
 • sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • zajišťování přednášek a besed týkající se oblasti prevence patologických jevů (záškoláctví, šikana, drogy, alkohol, apod.)
 • vyhledávání a orientační šetření dětí s rizikovým chováním
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
1
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 29. 9. 2022
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 30. 9. déšť 10/8 °C
sobota 1. 10. slabý déšť 16/10 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 15/9 °C

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.

o škole